Človeški možgani
Vse živali - sesalci, ptiči, plazilci, ribe, dvoživke - imajo možgane. Človeški možgani pa so nekaj posebnega. Dajo nam moč misliti, načrtovati, govoriti, predstavljati si... Oglejmo si ta neverjetni organ.

Možgani izvajajo zelo veliko število nalog:

 • Nadzorujejo telesno temperaturo, krvni tlak, srčni utrip in dihanje.
 • Od različnih čutil (oči, ušesa, nos, itd.) sprejemajo množico podatkov o svetu okoli nas.
 • Uravnavajo premikanje, ko hodimo, govorimo, stojimo ali sedimo.
 • Omogočajo nam misliti, sanjati, sklepati in izražati čustva.
Vsa ta opravila usklajuje, nadzoruje in uravnava organ, približno tako velik kot glava cvetače: človeški možgani.

Možgani, hrbtenjača in obrobno živčevje tvorijo povezan in zapleten sistem za obdelavo podatkov in nadzorovanje. Veda, ki znanstveno preučuje možgane se imenuje nevroznanost ali nevrobiologija. Ker je področje nevroznanosti tako široko in so možgani z živčnim sistemom tako zapleteni, bomo začeli pri osnovah in vam predstavili le pregled delovanja tega neverjetnega organa.

V tem sestavku bomo obdelali strukturo možganov in naloge njihovih delov. Na ta način bomo sposobni dojeti koncepte kot so: motorična kontrola, vizualno procesiranje, slušno procesiranje, zaznavanje, učenje, pomnjenje, čustvovanje..., to bomo namreč podrobneje obravnavali v nadaljevanju.

Struktura nevrona
Možgane sestavlja približno 100 milijard živčnih celic, ki jih imenujemo nevroni. Nevroni imajo neverjetno sposobnost zbirati in prenašati elektrokemične signale - so nekaj takega kot vrata in vezja v računalniku. Nevroni imajo enake lastnosti in enako sestavo kakor druge celice, toda njihove elektrokemične lastnosti jim omogočajo kar nekaj metrov daleč prenašati dražljaje in si medsebojno izmenjavati sporočila.

Nevroni imajo tri osnovne dele:

 • Celično telo - Ta, pomembni del, ima vse nujno, kar potrebuje celica, celično jedro (ki vsebuje DNK), endoplazmatski retikulum in ribosome (za izdelavo proteinov) in mitohondrije (za tvorbo energije). Če odmre celično telo, odmre celoten nevron.

 • Axon - Ta dolgi, kablu podoben izrastek celice, prenaša elektrokemično sporočilo (živčni impulz ali akcijski potencial) vzdolž celotne celice.
  • Pri nekaterih vrstah nevronov so aksoni lahko prekriti s tanko plastjo mielina - kot izolacija pri električni žici. Mielin je iz maščobe in pomaga pospeševati prenos živčnega impulza po aksonu. Mielinirane nevrone največkrat najdemo med perifernimi živci (senzorni in motorični nevroni), medtem ko najdemo nemielinizirane nevrone v možganih in hrbtenjači.

 • Dendriti ali živčni končiči - Majhni, vejicam podobni izrastki živčne celice se povezujejo z drugimi celicami in omogočajo nevronu komunikacijo z drugimi celicami ali neposredno z okoljem. Dendrite lahko najdemo na obeh koncih celice.

Osnovni tipi nevronov
Nevroni so različnih velikosti. Senzorni nevron iz konca prsta na roki poteka, na primer, po celotni roki, nevroni v možganih pa so lahko dolgi le nekaj milimetrov. Nevroni so tudi različnih oblik, odvisno, čemu služijo. Motorični nevroni, ki nadzorujejo mišične kontrakcije, imajo celično telo na enem koncu, dolg akson v sredini in dendrite na drugem koncu; senzorni nevroni pa imajo dendrite na obeh straneh, povezane z dolgim aksonom, s celičnim telesom v sredini.


Nekaj vrst nevronov: motorični nevron (a), senzorni nevron (b), piramidalna celica v korteksu - možganski skorji (c)

Nevrone delimo tudi glede na njihovo funkcijo:

 • Senzorni nevroni prenašajo signale z obrobja telesa (periferija) v centralni živčni sistem.

 • Motorični nevroni prenašajo signale iz centralnega živčnega sistema proti obrobnim delom telesa (mišice, koža, žleze).

 • Receptorji zaznavajo okolje (kemične dražljaje, svetlobo, zvok, dotik) in pretvarjajo te podatke v elektrokemične signale, ki se nato prenašajo s senzornimi nevroni.

 • Internevroni povezujejo različne nevrone v možganih in hrbtenjači.

Najpreprostejši tip živčne zveze je monosinaptična (enojna zveza) refleksna povezava, kakršno srečamo pri kolenskem refleksu. Ko zdravnik z gumijastim kladivcem udari na pravo mestu na kolenu, receptorji prenesejo ta signal po senzornem nevronu v hrbtenjačo. Tam prenese senzorni nevron sporočilo motoričnemu nevronu, ki nadzoruje mišice naših nog. Živčni impulzi se nato razširijo po motoričnem nevronu in vzdražijo ustrezne mišice v nogi, da se skrčijo. Odgovor je mišični krč, ki se zgodi takoj, brez vključevanja možganov. Ljudje imamo veliko refleksov s takim načinom povezave, toda ko postajajo naloge bolj zapletene, postanejo take tudi povezave - vključijo se še možgani.

Deli možganov

The simplest possible creatures have incredibly simple nervous systems made up of nothing but reflex pathways. For example, flatworms and invertebrates do not have a centralized brain. They have loose associations of neurons arranged in simple reflex pathways. Flatworms have neural nets, individual neurons linked together that form a net around the entire animal.

Most invertebrates (such as the lobster) have simple "brains" that consist of localized collections of neuronal cell bodies called ganglia. Each ganglion controls sensory and motor functions in its segment through reflex pathways, and the ganglia are linked together to form a simple nervous system. As nervous systems evolved, chains of ganglia evolved into more centralized simple brains.

Major Divisions of the Brain
 • Spinal cord
 • Brainstem
 • Cerebellum
 • Forebrain
  • Diencephalon - thalamus, hypothalamus
  • Cerebral cortex
Brains evolved from ganglia of invertebrates. Regardless of the animal, brains have the following parts:

 • Brainstem - The brainstem consists of the medulla (an enlarged portion of the upper spinal cord), pons and midbrain (lower animals have only a medulla). The brainstem controls the reflexes and automatic functions (heart rate, blood pressure), limb movements and visceral functions (digestion, urination).

 • Cerebellum - The cerebellum integrates information from the vestibular system that indicates position and movement and uses this information to coordinate limb movements.

 • Hypothalamus and pituitary gland - These control visceral functions, body temperature and behavioral responses such as feeding, drinking, sexual response, aggression and pleasure.

 • Cerebrum (also called the cerebral cortex or just the cortex) - The cerebrum consists of the cortex, large fiber tracts (corpus callosum) and some deeper structures (basal ganglia, amygdala, hippocampus). It integrates information from all of the sense organs, initiates motor functions, controls emotions and holds memory and thought processes (emotional expression and thinking are more prevalent in higher mammals).

As you proceed from fish toward humans, you can see that the cortex gets bigger, takes up a larger portion of the total brain and becomes folded. The enlarged cortex takes on additional higher-order functions, such as information processing, speech, thought and memory. In addition, the part of the brain called the thalamus evolved to help relay information from the brainstem and spinal cord to the cerebral cortex.

Fish Brain?
Lower animals (fish, amphibians, reptiles, birds) do not do much "thinking," but instead concern themselves with the everyday business of gathering food, eating, drinking, sleeping, reproducing and defending themselves. Therefore, their brains reflect the major centers that control these functions. We perform these functions as well, and so have a "reptilian" brain built into us.


Underside of the brain, showing the brainstem and cranial nerves

Lower Brain
The basic lower brain consists of the spinal cord, brainstem and diencephalon (the cerebellum and cortex are also present, but will be discussed in later sections). Within each of these structures are centers of neuronal cell bodies, called nuclei, that are specialized for particular functions (breathing, heart-rate regulation, sleep):

Spinal Cord
The spinal cord can be viewed as a separate entity from the brain or merely as a downward extension of the brainstem. It contains sensory and motor pathways from the body, as well as ascending and descending pathways from the brain. It has reflex pathways that react independently of the brain, as in the knee-jerk reflex.

 • Medulla - The medulla contains nuclei for regulating blood pressure and breathing, as well as nuclei for relaying information from the sense organs that comes in from the cranial nerves.

 • Pons - The pons contains nuclei that relay movement and position information from the cerebellum to the cortex. It also contains nuclei that are involved in breathing, taste and sleep.

 • Midbrain - The midbrain contains nuclei that link the various sections of the brain involved in motor functions (cerebellum, basal ganglia, cerebral cortex), eye movements and auditory control. One portion, called the substantia nigra, is involved in voluntary movements; when it does not function, you have the tremored movements of Parkinson's disease.

 • Thalamus - The thalamus relays incoming sensory pathways to appropriate areas of the cortex, determines which sensory information actually reaches consciousness and participates in motor-information exchange between the cerebellum, basal ganglia and cortex.

 • Hypothalamus - The hypothalamus contains nuclei that control hormonal secretions from the pituitary gland. These centers govern sexual reproduction, eating, drinking, growth, and maternal behavior such as lactation (milk-production in mammals). The hypothalamus is also involved in almost all aspects of behavior, including your biological "clock," which is linked to the daily light-dark cycle (circadian rhythms).


Internal view of the lower brain

Balancing Act

The Vestibular System
The vestibular system is responsible for maintaining posture, balance, and spatial orientation. Part of the system is located in the inner ear. It also includes the vestibulocochlear nerve (the eighth cranial nerve) and certain parts of the brain that interpret the information the vestibulocochlear nerve receives.
The cerebellum is folded into many lobes and lies above and behind the pons. It receives sensory input from the spinal cord, motor input from the cortex and basal ganglia and position information from the vestibular system. The cerebellum then integrates this information and influences outgoing motor pathways from the brain to coordinate movements. To demonstrate this, reach out and touch a point in front of you, such as the computer monitor -- your hand makes one smooth motion. If your cerebellum were damaged, that same motion would be very jerky as your cortex initiated a series of small muscle contractions to home in on the target point. The cerebellum may also be involved in language (fine muscle contractions of the lips and larynx), as well as other cognitive functions.

Higher Brains
Gray Matter
The cerebrum contains gray matter (neurons with no myelin) and white matter (myelinated neurons that enter and leave the cortex).
The cerebrum is the largest part of the human brain. The cortex contains all of the centers that receive and interpret sensory information, initiate movement, analyze information, reason and experience emotions. The centers for these tasks are located in different parts of the cortex. Before we discuss what each part does, let's look at the parts of the cerebrum.

Major Parts of the Cerebral Cortex
The cortex dominates the exterior surface of the brain. The surface area of the brain is about 233 to 465 square inches (1,500 to 2,000 cm2), which is about the size of one to two pages of a newspaper. To fit this surface area within the skull, the cortex is folded, forming folds (gyri) and grooves (sulci). Several large sulci divide the cortex into various lobes: the frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. Each lobe has a different function.


Mouse-over the part labels of the brain to see where those parts are located.

When viewed from above, a large groove (interhemispheric fissure) separates the brain into left and right halves. The halves talk to each other through a tract of white-matter fibers called the corpus callosum. Also, the right and left temporal lobes communicate through another tract of fibers near the rear of the brain called the anterior commissure.

If you look at a cutaway view of the brain, you see that the cortical area above the corpus callosum is divided by a groove. This groove is called the cingulate sulcus. The area between that groove and the corpus callosum is called the cingulate gyrus, also referred to as the limbic system or limbic lobe. Deep within the cerebrum lies the basal ganglia, amygdala and hippocampus.

This ends our tour of the major structures of the cortex. Now, let's see what they do.

Hard-wired
The brain is "hard-wired" with connections, much like a building or airplane is hard-wired with electrical wiring. In the case of the brain, the connections are made by neurons that connect the sensory inputs and motor outputs with centers in the various lobes of the cortex. There are also connections between these cortical centers and other parts of the brain.

Several areas of the cerebrum have specialized functions:

 • Parietal lobe - The parietal lobe receives and processes all somatosensory input from the body (touch, pain).
  • Fibers from the spinal cord are distributed by the thalamus to various parts of the parietal lobe.
  • The connections form a "map" of the body's surface on the parietal lobe. This map is called a homunculus.
  • The homunculus looks rather strange because the representation of each area is related to the number of sensory neuronal connections, not the physical size of the area. (See What Does Your "Homunculus" Look Like? Mapping Your Brain for details on how to determine your own homunculus.)


Homunkulus, senzorni zemljevid telesa. Nekoliko nenavadno izgleda, ker je velikost posameznih delov telesa povezana s številom nevronskih povezav v možganih in ne z njihovo fizično velikostjo.

  • The rear of the parietal lobe (next to the temporal lobe) has a section called Wernicke's area, which is important for understanding the sensory (auditory and visual) information associated with language. Damage to this area of the brain produces what is called "sensory aphasia," in which patients cannot understand language but can still produce sounds.

 • Frontal lobe - The frontal lobe is involved in motor skills (including speech) and cognitive functions.
  • The motor center of the brain (pre-central gyrus) is located in the rear of the frontal lobe, just in front of the parietal lobe. It receives connections from the somatosensory portion in the parietal lobe and processes and initiates motor functions. Like the homunculus in the parietal lobe, the pre-central gyrus has a motor map of the brain (for details, see A Science Odyssey: You Try It - Probe the Brain Activity).
  • An area on the left side of the frontal lobe, called Broca's area, processes language by controlling the muscles that make sounds (mouth, lips and larynx). Damage to this area results in "motor aphasia," in which patients can understand language but cannot produce meaningful or appropriate sounds.
  • Remaining areas of the frontal lobe perform associative processes (thought, learning, memory).


  Diagram highlighting the functional areas of the brain

 • Occipital lobe - The occipital lobe receives and processes visual information directly from the eyes and relates this information to the parietal lobe (Wernicke's area) and motor cortex (frontal lobe). One of the things it must do is interpret the upside-down images of the world that are projected onto the retina by the lens of the eye.

 • Temporal lobe - The temporal lobe processes auditory information from the ears and relates it to Wernicke's area of the parietal lobe and the motor cortex of the frontal lobe.

 • Insula - The insula influences automatic functions of the brainstem. For example, when you hold your breath, impulses from your insula suppress the medulla's breathing centers. The insula also processes taste information.

 • Hippocampus - The hippocampus is located within the temporal lobe and is important for short-term memory.

 • Amygdala - The amygdala is located within the temporal lobe and controls social and sexual behavior and other emotions.

 • Basal ganglia - The basal ganglia work with the cerebellum to coordinate fine motions, such as fingertip movements.

 • Limbic system - The limbic system is important in emotional behavior and controlling movements of visceral muscles (muscles of the digestive tract and body cavities).

Water on the Brain
Your brain and spinal cord are covered by a series of tough membranes called meninges, which protect these organs from rubbing against the bones of the skull and spine. For further protection, the brain and spinal cord float in a sea of cerebrospinal fluid within the skull and spine. This cushioning fluid is produced by the choroid plexus tissue, which is located within the brain, and flows through a series of cavities (ventricles) out of the brain and down along the spinal cord. The cerebrospinal fluid is kept separate from the blood supply by the blood-brain barrier.


Ventricle system of the brain
As you can see, your brain is a complex, highly organized organ that governs everything you do. Now that you are familiar with the anatomy of the brain, look for future articles to address its specific functions.


Click the play button to review the different components of the brain.
If the animation above isn't working, click here to get the Shockwave player.